Phong thuỷ trong bất động sản

Theo khảo sát của Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam, trong số 2.568 người mua bất động sản qua sàn phân phối…..

Theo khảo sát của Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam, trong số 2.568 người mua bất động sản qua sàn phân phối và chủ đầu tư dự án trong năm 2018 có tới 2.516 người (khoảng 98%) quan tâm đến phong thủy. Điều này chứng tỏ rằng phong thủy đang dần có vai trò quan trọng trong đời sống con người, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

Các tin tức khác